Helpwch adferiad eich busnes. GWNEWCH GAIS YN AWR

“Barod Amdani” yw nod swyddogol y DU i ddangos bod busnes twristiaeth a lletygarwch wedi gweithio’n galed i ddilyn canllawiau COVID-19 y Llywodraeth a’r diwydiant a bod ganddo broses ar waith i gynnal glendid ac i helpu i gadw pellter cymdeithasol.