Mae’n amser dechrau ar eich cais

Ydy'ch busnes yn barod amdani?

“Barod Amdani” yw nod swyddogol y DU i ddangos bod busnes twristiaeth a lletygarwch wedi gweithio’n galed i ddilyn canllawiau COVID-19 y Llywodraeth a’r diwydiant a bod ganddo broses ar waith i gynnal glendid ac i helpu i gadw pellter cymdeithasol.

Gwnewch gais yn awr i gadarnhau bod eich busnes wedi cymryd y mesurau angenrheidiol a’i fod yn gweithredu’n unol â Chanllawiau’r Llywodraeth a Chanllawiau Iechyd Cyhoeddus (sy’n berthnasol i Gymru) a amlinellwyd yn glir yn eich Asesiad Risg COVID-19.

Ar ôl gwneud cais llwyddiannus, byddwn yn anfon dolen ddiogel atoch i lawrlwytho eich tystysgrif, nod a phecyn cymorth sy’n cynnwys camau ymarferol i ddweud wrth eich cwsmeriaid bod eich busnes yn Barod Amdani.

Bydd busnesau sy'n croesawu ymwelwyr rhyngwladol hefyd yn gallu defnyddio stamp Teithio Diogel Cyngor Teithio a Thwristiaeth y Byd. Mae stamp WTTC yn galluogi teithwyr i adnabod cyrchfannau ledled y byd sydd wedi mabwysiadu protocolau safonedig byd-eang – fel y gallant brofi "Teithio Diogel".

Mae’n cymryd tua 20 munud i gwblhau’r cais a bydd angen i chi wneud yn siŵr eich bod wedi darllen canllawiau perthnasol y Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus ar gyfer eich gwlad cyn ichi ddechrau. Gwnewch yn siŵr hefyd eich bod wedi darllen y Telerau ac Amodau.

Os ydych eisoes wedi gwneud cais am "Barod Amdani" gallwch nawr fewngofnodi a diweddaru eich cais wedi'i gwblhau i gynnwys y marc Teithio Diogel.

Am ragor o wybodaeth ar ailagor eich busnes, gan gynnwys dolenni at ganllawiau sector benodol, ewch i’r Hyb Cyngor Busnes. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ychwanegol, cysylltwch â'n tîm yn goodtogo@visitbritain.org.

Gwnewch gais yn awr