Mae’n amser dechrau ar eich cais

Ydy'ch busnes yn barod amdani?

“Barod Amdani” yw nod swyddogol y DU i ddangos bod busnes twristiaeth a lletygarwch wedi gweithio’n galed i ddilyn canllawiau COVID-19 y Llywodraeth a’r diwydiant a bod ganddo broses ar waith i gynnal glendid ac i helpu i gadw pellter cymdeithasol.

Gwnewch gais yn awr i gadarnhau bod eich busnes wedi cymryd y mesurau angenrheidiol a’i fod yn gweithredu’n unol â Chanllawiau’r Llywodraeth a Chanllawiau Iechyd Cyhoeddus (sy’n berthnasol i Gymru) a amlinellwyd yn glir yn eich Asesiad Risg COVID-19.

Ar ôl gwneud cais llwyddiannus, byddwn yn anfon dolen ddiogel atoch i lawrlwytho eich tystysgrif, nod a phecyn cymorth sy’n cynnwys camau ymarferol i ddweud wrth eich cwsmeriaid bod eich busnes yn Barod Amdani.

Mae’n cymryd tua 20 munud i gwblhau’r cais a bydd angen i chi wneud yn siŵr eich bod wedi darllen canllawiau perthnasol y Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus ar gyfer eich gwlad cyn ichi ddechrau. Gwnewch yn siŵr hefyd eich bod wedi darllen y Telerau ac Amodau.

Am ragor o wybodaeth ar ailagor eich busnes, gan gynnwys dolenni at ganllawiau sector benodol, ewch i’r Hyb Cyngor Busnes. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch ein tîm ar 0345 873 8050.

Gwnewch gais yn awr